top of page
20220922_152459.jpg
20220721_105939.jpg

תמכו בספרייה שלכם

הספרייה היא עמותה רשומה ופרטית ללא מטרות רווח המאוישת על ידי מתנדבים. אנו סומכים על תמיכתך עבור כל עלויות התפעול שלנו. זה קל לתת, באינטרנט או באופן אישי.

למידע נוסף על התנדבות בספרייה

תרומות מקוונות:  

ארה"ב תרומות בניכוי מס באמצעות PEF

שימו לב: טופס התרומה מציג רק אופציה לדולר ארה"ב, אך למעשה, התרומה שלכם תטופל בצורה נכונה מכל מטבע, כולל שקלים.


https://cm1.causematch.com/en/safedenglishlibrary/
 

תרומות בר ניכוי מס דרך MyIsraelCharity.org: 

ציין ב"סיבה לתרומה ואיך שמעת על us  שדות"

בדוק תרומות

כתוב את הפרקצא לספרייה האנגלית של צפת:

ת.ד. 54

רחוב ירושלים 38

צפת 1320642

ישראל

 

העברות בנקאיות: 

(העמותה לקידום שירותי ספריה וחינוך בגליל העליון (ע״ר

בנק מזרחי 20

סניף צפת 562

חשבון מספר 141238

אנו תמיד שמחים לקבל תרומות במזומן או צ'ק אישי בספרייה.

דרכים אחרות לתמוך בספרייה

לוחות תורמים:

אתה יכול להנציח אדם אהוב או אירוע מיוחד במועצת הנדיבים שלנו בספרייה. לוח זהב עם שם הזוכה יוצג בוועד הנדיבים תמורת תרומות של לפחות 1000$ או שווה ערך בשקלים ישראליים. לוח כסף עם שם הכבוד יוצג עבור תרומות בסך 250$ לפחות או שווה ערך בשקלים ישראליים. 

לתרומות קטנות יותר, תישלח פתק אישי לזוכה. 

תרום ספרים:

נכון לעכשיו, הספרייה מקבלת רק ספרים העומדים בשלושת הקריטריונים הבאים:

  • במצב מושלם

  • יצא לאור לאחר שנת 2001

  • אין עותקים אחרים באוסף הספרייה 

bottom of page